Felnőttkori kötődés

Felnőttkori kötődési stílusok - biztonságosan kötőtő: meleg, bizalomteli, intim kapcsolat

Felnőttkori kötődési stílusok – biztonságosan kötőtő: meleg, bizalomteli, intim kapcsolat

Kötődési stílusok a párkapcsolatokban

A felnőttkori kötődési stílusokat vagy kötődési típusokat az 1980-as években kezdték vizsgálni az addigra már létező gyermekkori kötődési stílusoknak megfelelően. Megfigyelték ugyanis, hogy a párkapcsolatokban való viselkedés hasonlóságot mutat a gyermekek anyjukkal vagy gondozójukkal való viszonyához. Van, akinek nem okoz gondot mély, intim kapcsolat kialakítása és van, akivel nehéz bensőséges kapcsolatot létrehozni. A kutatók az intimitás, bizalom, egyedüllét és elfogadás jellemzői mentén négy felnőttkori kötődési stílust határoztak meg.

Biztonságosan kötődő

A biztonságosan kötődő ember könnyen alakít ki kapcsolatokat, nem fél az elköteleződéstől és az egyedülléttől sem. Nem nagyon foglalkozik mások véleményével, a saját értékrendje szerint él, amely (ezt már én teszem hozzá) egybevág a társadalmi normákkal. Nem okoz gondot, hogy másokban megbízzon és az sem, hogy mások támaszkodjanak rá. Pozitívan ítélik meg mind sajátmagukat, mind partnereiket illetve kapcsolataikat. Jelszavuk ez lehetne: „A világ szép, rendben vagyok és te is rendben vagy.”

De nem mindenki kötődik biztonságosan. A bizonytalanul kötődők bár kevesebben vannak, mégis három alcsoportba sorolhatók.

Szorongó-aggodalmaskodó

A szorongó-aggodalmaskodó kötődési stílusú ember nagyon szoros intimitásra vágyik. Sokszor úgy éli meg, hogy szorosabbra, mint a partnere, épp ezért kapcsolatával elégedetlen lehet, ha nem kap megfelelő válaszokat erős kötődési igényére. Partnereit pozitívan ítéli meg, önmagát annál kevésbé. Önértékelése függ a partner viselkedésétől. Ő maga pedig aggodalmas, heves érzelemkitörések is jellemezhetik. Jelszava lehetne: „Nem szeretsz eléggé, tehát én biztos nem vagyok rendben, te rendben vagy.”

Elutasító-elkerülő

Az elutasító-elkerülő kötődési stílusú ember kerüli az intimitást. Ő köszöni szépen, jól elvan szoros érzelmi kötelék nélkül, nincs rá igénye, hogy érzelmileg közel kerüljön a másikhoz. Függetlenségre, önállóságra törekszik, hiszen így elkerülheti az elköteleződést. Partnerét általában negatívabban ítéli meg, mint sajátmagát. Ezért jelszava így szól: „Elég rohadt a világ, én rendben vagyok, te nem annyira.”

Bizalmatlan-elkerülő

A bizalmatlan-elkerülő kötődési stílus jellemzője, hogy kellemetlen érzést okoz másokhoz közel kerülni. Mivel az ilyen típusú ember korábban attól szenvedett el súlyos bántalmazást, akihez kötődött, megtapasztalta a kötődés ellentmondásosságát, ezért számára nehéz teljesen megbízni másokban. Örökké kötődni vágyna, de mindig fél a szoros köteléktől, ezért csak úgy képes feloldani ezt a komoly ambivalenciát, ha tagadja és elfojtja érzéseit. Az önmagáról és a partneréről alkotott kép is eléggé negatív, tehát jelszava ez: „A világ veszedelmes hely, nem vagyok rendben és te sem.”

A párkapcsolatok jövője a felnőttkori kötődési stílusok jegyében

A föntiek értelmében látható, hogy ha más a kötődési stílusunk, mint a partnerünknek, akkor bizony értetlenül állhatunk egyes reakciói előtt. Érdemes tehát megismerni párunk kötődési stílusát, mert annak tudatában könnyebb lesz elfogadnunk őt, alkalmazkodni hozzá és kialakítani a vele való szoros kapcsolatot.